ลูกฟิล่าพร้อมจำหน่าย  

Singha X Logget  เกิด 7/02/2014

 

ลูกฟิล่าพร้อมจำหน่าย 

Tambulang X Ungaro เกิด 16/02/2014

 

ลูกฟิล่าให้สำรองเพื่อสั่งจองเป็นเจ้าของ
Singha X Similan เกิด May 12, 2014

สนใจเป็นเจ้าของหรือสั่งจองได้ที่ 086-0310226, 083-9968555: Bodyguard Fila

เข้าสู่เวปไซค์ คลิ๊กทีโลโก้